Miền Bắc: 0962 698 182

Miền Trung: 0949 327 678

Thi công

Kỹ thuật thi công mái nhà

Mái là bộ phận trên cùng của một ngôi nhà. Mái đóng vai trò che chắn, bảo vệ ngôi nhà trước ảnh hưởng của thời tiết.

Hướng dẫn chia mè trước khi lợp ngói

Việc chia mè này tuyệt đối đúng với ngói phẳng hoặc ngói lây sáng nhưng có thể không phù hợp với các loại vật liệu lợp khác

Khái niệm Ngói màu và Công nghệ sản xuất ngói màu

Ngói màu được làm bằng bê tông, gốm, trên bề mặt được phủ một lớp sơn mà với nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên các màu khác nhau của ngói